ภาพกิจกรรม มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย

โครงการฟื้นฟูผู้พิการชุมชน จ.เลย (CBR for Persons with Disabilities, Loei) 4074
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (Children and Youth Development) 2286
โครงการอภิบาลผู้ติดเชื้อ (Pastoral Care for PHA) 2661
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.