นางวาสนา นามวงษ์ 2992
  นางสาวสมสุข แสนบุ่งค้อ 2943
  นายพุธ แก้วเบี่ยง 2306
  นายลอนสัน โหล่คำ 3339
  นายอิสระ บุญหนัก (โอเลย์) 1875
  นายสีหนารถ อินทร์จา 2013
  นางสาวนิศานาถ ถิ่นคำวงศ์ 2032
  นางสาวอรพินท์ อินทร์อักษร 2229
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.