นางวาสนา นามวงษ์ 2609
  นางสาวสมสุข แสนบุ่งค้อ 2687
  นายพุธ แก้วเบี่ยง 2094
  นายลอนสัน โหล่คำ 3002
  นายอิสระ บุญหนัก (โอเลย์) 1479
  นายสีหนารถ อินทร์จา 1829
  นางสาวนิศานาถ ถิ่นคำวงศ์ 1842
  นางสาวอรพินท์ อินทร์อักษร 2054
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.