นางวาสนา นามวงษ์ 2870
  นางสาวสมสุข แสนบุ่งค้อ 2817
  นายพุธ แก้วเบี่ยง 2193
  นายลอนสัน โหล่คำ 3165
  นายอิสระ บุญหนัก (โอเลย์) 1670
  นายสีหนารถ อินทร์จา 1926
  นางสาวนิศานาถ ถิ่นคำวงศ์ 1930
  นางสาวอรพินท์ อินทร์อักษร 2150
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.