นางวาสนา นามวงษ์ 2444
  นางสาวสมสุข แสนบุ่งค้อ 2489
  นายพุธ แก้วเบี่ยง 1926
  นายลอนสัน โหล่คำ 2777
  นายอิสระ บุญหนัก (โอเลย์) 1350
  นายสีหนารถ อินทร์จา 1682
  นางสาวนิศานาถ ถิ่นคำวงศ์ 1705
  นางสาวอรพินท์ อินทร์อักษร 1922
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.