นางวาสนา นามวงษ์ 2306
  นางสาวสมสุข แสนบุ่งค้อ 2343
  นายพุธ แก้วเบี่ยง 1866
  นายลอนสัน โหล่คำ 2665
  นายอิสระ บุญหนัก (โอเลย์) 1321
  นายสีหนารถ อินทร์จา 1638
  นางสาวนิศานาถ ถิ่นคำวงศ์ 1677
  นางสาวอรพินท์ อินทร์อักษร 1875
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.