อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของมูลนิธิฯ : นายวีระ สกุลวงค์
รายชื่ออาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ต.หนองผือ
จำนวน 10 คน ดังนี้

1. นางระยอง ชัยทอง
2. นางวิไลยพร พรมภักดิ์
3. นางสมควร แถวอุทุม
4. นายสุรชาติ ศรแก้วธรรมมัง
5. นายบุญทัน โกสูงเนิน
6. นายสุรสิทธิ์ ราชา
7. นางงามตา หอมทรัพย์
8. นางสุกัน บุญมี
9. นางสารภีร์ คำบุยา
10. นางเทียมใจ จำรูญศิริ

วันที่ 2013-07-18

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.