อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของมูลนิธิฯ : นายวีระ สกุลวงค์
รายชื่ออาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ต.โคกใหญ่
จำนวน 5 คน ดังนี้

1. นางเรณู ประสมทรัพย์
2. นายฉลอง กาวน
3. นายเพียร ชาเคน
4. นางวราลักษณ์ เอกตาแสง
5. นางโสดา ธรรมรังสี


วันที่ 2013-07-18

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.