อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของมูลนิธิฯ : นายอัมพร โสวันนา
รายชื่ออาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ต.เขาแก้ว
จำนวน 12 คน ดังนี้

1. นางสุพิศ กันมา
2. นางหนูพิศ สีหา
3. นางนงคราญ กำวัน
4. นางสมใจ หงส์ประยูร
5. นางกัลยาณี ทันหา
6. นางฉัตรสุดา บุดดา
7. นางเพ็ญพักตร์ ช้อนเปียยุง
8. นางสาคร โพธิ์ศรี
9. นางนีออน ศรีจันทร์
10. นางเสด็จ สุโขยะชัย
11. นางมะลัยทอง มูลสาร
12. นางสายป่าน แองดี

วันที่ 2013-07-18

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.