อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของมูลนิธิฯ : นายนรินทร์ อองภา
รายชื่ออาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ต.หาดทรายขาว
จำนวน 5 คน ดังนี้

1. นางดารา กรมทอง
2. นางชง พงษ์สพัง
3. นางดัด แสงขาว
4. น.ส.กุลธิดา สารพัน
5. นางเตือนใจ สุพรหมอินทร์

วันที่ 2013-07-18

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.