อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของมูลนิธิฯ : นายสิริศักดิ์ นามผา
รายชื่ออาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ต.ห้วยสีเสียด
จำนวน 10 คน ดังนี้

1. นายสวัสดิ์ อ้วนพรมมา
2. นางลำดวน รามศิริ
3. นางกงตา พิมพ์เห็ม
4. นางรัชนี เกษทองมา
5. นางรุ่งเสน่ห์ สารีน้อย
6. นางวัชรินทร์ เกษทองมา
7. นางสะกาวเดือน บานเย็น
8. นางบุญรวม ชูชีวา
9. นางไพโรจน์ หอมสมบัติ
10. นางสมหวัง เกษทองมา


วันที่ 2013-07-18

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.