อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของมูลนิธิฯ : นายสิริศักดิ์ นามผา
รายชื่ออาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ต.ภูหอ
จำนวน 11 คน ดังนี้

1. นางสำเนียง ลานทะจันทร์
2. น.ส.อุบล โคตรทา
3. นางสมถวิล แสงขาน
4. นางลัดดา อุทธะเวียง
5. นางฤทธิษยา เทวดา
6. นางกิ่นดอย วังหิน
7. นางทองคำ ขันตี
8. นางไพริน คำมีภา
9. นายทองดี แก้วผาบ
10. นายสายทอง เกษทองมา
11. นางดวงจันทร์ อินทร์ชัยศรี

วันที่ 2013-07-17

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.