อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของมูลนิธิฯ : นายวินัย อาจปาสา
รายชื่ออาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จำนวน 8 คน ดังนี้

1. น.ส.สำรวย อุปรีที
2. นางประยอม พรหมอินทร์
3. น.ส.ละออ ทามีศรี
4. นางนวพร ศักดาพิทักษ์
5. น.ส.เยาวลักษณ์ บุญหนัก
6. น.ส.ประนอม เสนามา
7. น.ส.ดวงใจ คณะแพง
8. นางจริยา สุวรรณชาติ

วันที่ 2013-07-12

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.