อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของมูลนิธิฯ : นางวาสนา นามวงษ์
รายชื่ออาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จำนวน 8 คน ดังนี้

1. นางเมตตา มุกอาสา
2. นางกองเพชร บุพาที
3. นางเบ็ญจา สิงห์สุพรรณ
4. นายอาทิตย์ บุญหลาย
5. นางหนูพิน แสงไกร
6. นางวาสนา แก้วมาตร
7. นางหอม วิระปิต
8. นางดวงพร บัวระภา

วันที่ 2013-07-12

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.