อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของมูลนิธิฯ : นางวาสนา นามวงษ์
รายชื่ออาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จำนวน 12 คน ดังนี้

1. นางรัตน์เหมย สุจิมงคล
2. นางเอื้องไพร พอใจ
3. นางจารุวรรณ ภักดิ์ดี
4. น.ส.นฤมล ต้นพนม
5. นางชณิกาญจน์ บัวระภา
6. นางสุภาพร หอมภักดี
7. นางอนงค์ แอ่งเสือ
8. นางพัดทวี สารวงษ์
9. นางพิมรพัฒน์ สารวงษ์
10. นางบุญทอม สารวงษ์
11. นางอรุณ ชาภักดี
12. นางสุดใ พรมโสภา

วันที่ 2013-07-12

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.