อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของมูลนืิธิฯ : นายวัชรินทร์ บงแก้ว
รายชื่ออาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย จำนวน 6 คน ดังนี้

1 .นายบัวเรียน สาระคำ
2. นายชัยยุทธ อินภูงา
3. นางไกรษร เววิชัยโก
4. นางสมใจ แสงสุข
5. นางบุญมี ศรีวันคำ
6. นางหนูพันธ์ อินนอก

วันที่ 2013-07-12

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.