อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของมูลนิธิฯ : นายสิริศักดิ์ นามผา
รายชื่ออาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ต.หนองคัน
จำนวน 12 คน

1. นางภัทราริญ พิมพ์จันทร์
2. น.ส.ภาวินี ไชยมูล
3. นางต้อย สอนแสง
4. นางคำเพียร พันตี
5. นางบุญทอม สาริภา
6. นางสุภาภรณ์ สุภาพ
7. นางละมัย ธรรมกุล
8. นางหนูนา ผางสา
9. นางเนาวรัตน์ น้อยเชียงคูณ
10. นางสุภาพร ปารมี
11. นางวิลอน ชาจันทร์
12. นายสุรเชษฎ์ สายบุญเกิด


วันที่ 2012-08-03

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.