อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของมูลนิธิฯ : นายสิริศักดิ์ นามผา
รายชื่ออาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ต.แก่งศรีภูมิ
จำนวน 7 คน


1. นางทองอร สิงห์เดช
2. นายสุดใจ เคหัง
3. นายบัวพิศ แสนคำเพิงใจ
4. นายกงใจ พรมอินทร์
5. นางส่าย นามดี
6. นางคำพุฒ วิปัสสา
7. นายสุที นนศรีภักดี

วันที่ 2012-08-03

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.