อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของมูลนิธิฯ : นายวีระ สกุลวงค์
รายชื่ออาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ต.น้ำแคม
จำนวน 9 คน

1. นายแสง สามี
2. นางระเบียบ สอนสีดา
3. นางชนากานต์ พันธะบัวศรี
4. นางประครอง มณีศรี
5. นางบัวไหล่ กาญจนสิทธิ์
6. นางลำพูน สาระพันธ์
7. นางบุญสอน ศรีกระทุม
8. นางบุญชู ใจอ้อม
9. นางทัศน์ วินากร

วันที่ 2012-08-03

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.