อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของมูลนิธิฯ : นายวีระ สกุลวงค์
รายชื่ออาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ต.ท่าลี่
จำนวน 6 คน

1. นางลำไย อินทร์สอน
2. น.ส.ศรีประจักษ์ ใจทิพย์
3. นางชมพูนุช คำศรีระภาพ
4. นางหทัยรัตน์ แนวเงินดี
5. นางโสดา ศรีกระทุม
6. นายสุรักษ์ วรรณะชัย

วันที่ 2012-08-03

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.