อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

รายชื่ออาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ต.ทรายขาว จำนวน 14 คน
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ที่รับผิดชอบ : นายวินัย อาจปาสา

1. นางบุญมี รัตนมงคล
2. นางศรีแพร เคระคุณ
3. นางอุทัย มาดาจันทร์
4. นางจอมขวัญ ชาหล่อน
5. นายคำหยด แถวบุญตา
6. นางบุญช่วย วิพายา
7. นางสำราญ วรีฤทธิ์
8. นายอินทร์ทา มหาพรม
9. นางทองคูณ รัตนภักดี
10. นางกรกนก พิมพ์ศิริ
11. นางโสดา สายใจ
12. นางนกน้อย ไพยา
13. นางวรารัตน์ ชัยศิริ
14. นางเมตตา ซาพรม


วันที่ 2012-08-02

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.