อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ของมูลนิธิฯ : นายอัมพร โสวันนา
รายชื่อ อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ต.ชัยพฤกษ์ จำนวน 5 คน

1. นางกาบิน ศรีทิน
2. น.ส.ศิริภรณ์ บุตรดีสุวรรณ
3. นางพัฒนา อาจแก้ว
4. นางลักษนก สอนมงคล
5. นางสุวรรณ พลดาหาญ

วันที่ 2011-11-02

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.