อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของมูลนิธิฯ : นางมะโนลา พึ่งอำนวย
รายชื่ออาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ต.ท่าสะอาด
จำนวน 7 คน มีรายชื่อดังนี้

1. นางละเมาะ เกิดใจ
2. นางพัทยา จำปาสิม
3. น.ส.รุ้งตะวัน กัลยาณีย์
4. นางทองใส คำอ้อ
5. นางสิริวิมล ปราบคช
6. น.ส.น้ำอ้อย สมพร
7. น.ส.เกศราพร สุขสะดี


วันที่ 2011-11-02

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.