อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย

รายชื่ออาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ต.ผาน้อย จำนวน 20 คน
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ที่รับผิดชอบ : นางวาสนา นามวงษ์

1. นางเพียงใจ ขัติสร
2. นางลำดวน คำยัง
3. นางสมบูรณ์ วงษา
4. นายสุริยนต์ อาจปาสา
5. นางบุญโฮม สำเภา
6. น.ส.วัชชิรา สุภาสุ
7. นางทองพูล แก้วบุดดี
8. นางพิศมัย สุวรรณสนธิ์
9. นายสำเรือง สุระชัย
10. นางทองหลาง ศิริวัฒน์
11. นางนกเล็ก สิงห์ทองลา
12. นางระเบียบ ศรีเมือง
13. น.ส.ประภาพร พลซา
14. นายรด พานิล
15. นายสุระพล สุวรรณสนธิ์
16. นายวุฒิเดช จันทะนาม
17. นางวงเดือน ชมแก้ว
18. นางจำปี พิมิตร
19. น.ส.วิลัย สุธรรมมา
20. นายคงเดช โสมาศรี

วันที่ 2011-09-12

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.