ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดนครนายก

มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดนครนายก จำนวน 66 ท่าน ตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครและเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีการจังหวัดนครนายก นำโดยนายธนสุนทร สว่างสาลี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้วัสดุในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก และปรับสภาพแวดล้อมของบ้านและชุมชนที่เหมาะสมแก่คนพิการ ที่ มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนการดำเนินการจัดสวัสดิการคนพิการในชุมชน และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR) ในพื้นที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดนครนายก ทีมงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อาสาพัฒนาคนพิการในชุมชน (อพช.) และชมรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำบลหนองหญ้าปล้องทุกท่าน

วันที่ 2016-05-23


Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.