เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยากรการบริหารจัดการลดความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน ที่จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย จำนวน 2 คน ได้แก่ นายอัมพร โสวันนา ผู้ประสานงานภาคสนาม
และนายวีระ สกุลวงค์ หัวหน้าภาคสนาม เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยากรการบริหารจัดการลดความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
จัดโดยสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การ CBM สำนักงานภาคพื้นเอเชียตะวันออกตอนกลาง
โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมัน
โดยมีกิจกรรมหลักคือ กิจกรรมจัดทำแผนชุมชน จัดสัญญาณเตือนภัยและการฝึกซ้อมอพยพชุมชน ตามกระบวนการลดความเสี่ยงภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ขอขอบคุณคณะผู้การอบรม และคณะวิทยากรทุกท่าน

วันที่ 2014-11-12


Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.