พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นวิทยากร “การเขียนโครงการ” Provincial Head Officer of Social Development and Social Security, Loei Conducted Training on "Proposal Writting"...

นายวิสิทธิ์ สนามชวด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คนพิการและบุคลากรของสมาคมคนตาบอด มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเขียนโครงการได้อย่างถูกต้อง และสามารถเขียนโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับชาติ

สมาคมคนตาบอดจังหวัดเลย ได้รับงบประมาณการดำเนินงาน จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ งบสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเลย (1 บาท x จำนวนประชากรในจังหวัด) ในการจัดอบรม การเขียนโครงการเชิงปฏิบัติการให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเลย จำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ที่ ห้องประชุมวินเซนต์เชี่ยน มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย


วันที่ 2013-10-20


Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.