ทีมงานมูลนิธิฯ ร่วมพิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ตำบลหนองหญ้าปล้อง DC-CBR Team Joined in the House - giving Ceremony for Poor Persons with Disabilities (Offer for The King

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ทีมงานมูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 2 หลัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา ณ บ้านนายประดิษฐ์ ฝ่ายจีน บ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ที่ 20 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยได้รับเกียรติจากท่านโสภณ สุวรรณรัตน์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานในพิธี

ทางมูลนิธิฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 ครอบครัว ที่ได้รับบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน

วันที่ 2013-10-20


Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.