พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นวิทยากร “การเขียนโครงการ” Head Officer of the Human Development and Social Security Conducted Training on "Writing Proposal" for Association of Persons with Disabilities Loei

นายวิสิทธิ์ สนามชวด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คนพิการและบุคลากรของสมาคมคนพิการ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเขียนโครงการได้อย่างถูกต้อง และสามารถเขียนโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับชาติ

สมาคมคนพิการ จังหวัดเลย ได้รับงบประมาณการดำเนินงาน จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ งบสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเลย (1 บาท x จำนวนประชากรในจังหวัด) ในการจัดอบรม การเขียนโครงการเชิงปฏิบัติการให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ของสมาคมคนพิการจังหวัดเลย จำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ที่ ห้องประชุมวินเซนต์เชี่ยน มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย

ขอขอบคุณคณะผู้จัด และวิทยากร ที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนอาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลผาน้อย และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จำนวน 5 คน ได้เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้

วันที่ 2013-08-08


Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.