ประชุมสมัชชาคนพิการ จังหวัดเลย ที่มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย Assembly of Persons with Disabilities in Loei Province at the DC Foundation, Loei

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ได้มีการจัดประชุมสมัชชาคนพิการ จังหวัดเลย ที่ ห้องประชุมวินเซนต์ มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ในหัวข้อ “การขจัดอุปสรรคด้วยการสร้างสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข และสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน” โดยให้คนพิการทุกประเภท ครอบครัวคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น รวมทั้งทีมงานมูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ได้ระดมความคิดเห็น เพื่อผลักดันให้เกิดประโยชน์ และคนพิการสามารถเข้าถึงได้จริง

ขอขอบคุณ ทางสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเลย ที่ได้จัดการประชุมสมัชชาคนพิการจังหวัดเลยขึ้น ทำให้คนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแล ตลอดจนองค์กร หน่วยงานที่ดำเนินงานด้านคนพิการ ได้แสดงความคิด ข้อเสนอแนะอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อนำไปสู่ การขจัดอุปสรรคของคนพิการต่อไป

วันที่ 2013-06-18


Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.