มอบใบประกาศเกียรติคุณให้เจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูผู้พิการชุมชน ของมูลนิธิฯ Giving Certificate of Recognition to CBR staff

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ผู้ประสานมูลนิธิฯ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล ให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนของโครงการ ระยะเวลา 3 ปี และรางวัลดีเด่นในแต่ละด้าน รวมทั้งรางวัลการนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ และทำให้เกิดผลดีกับงานที่ทำ ซึ่งในปี 2012 มีเจ้าหน้าที่ ได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย CBR แบบครบวงจร ตามแผนงาน 3 ปี ได้แก่ นางมโนลา พึ่งอำนวย หัวหน้าภาคสนาม อ.นาด้วง
2. รางวัลการประสาน CBR ดีเด่น กับโรงพยาบาลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ได้แก่ นายวีระ สกุลวงค์ หัวหน้าภาคสนาม อ.ท่าลี่
3. รางวัลการประสาน CBR ดีเด่น กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยพฤกษ์ ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ได้แก่ นายอัมพร โสวันนา ผู้ประสานงานภาคสนาม
4. รางวัลการประสาน CBR ดีเด่น กับองค์การบริหารส่วนตำบลกกดู่ ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ได้แก่ นายนรินทร์ อองภา หัวหน้าภาคสนาม อ.เมือง
5. รางวัลการประสาน CBR ดีเด่น กับอาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน อพช. ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้แก่ นางวาสนา นามวงษ์ หัวหน้าภาคสนาม ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง
6. รางวัลผู้นำนวัตกรรมด้านกิจกรรมระดมทุน (โดยใช้กีฬาฟุตบอล และตั้งต้นเงิน) ในพื้นที่โครงการ CBR ของจังหวัดเลย ได้แก่ นายวินัย อาจปาสา ผู้นิเทศน์ภาคสนาม
7. รางวัลผู้นำนวัตกรรมด้านข้อมูลข่าวสาร (โดยผ่านทางสถานีวิทยุชุมชนคนภูหลวง FM. 96.50 MHz) ได้แก่ นายสิริศักดิ์ นามผา หัวหน้าภาคสนาม อ.ภูหลวง
8. รางวัลผู้นำนวัตกรรมด้านกิจกรรมทางสังคมของคนพิการ และครอบครัว ร่วมกับชุมชน ในการดำเนินงาน CBR ของจังหวัดเลย ได้แก่ นายวัชรินทร์ บงแก้ว หัวหน้าภาคสนาม อ.เอราวัณ
9. รางวัลเลขานุการประสิทธิภาพสูง สำนักงานมูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ได้แก่ น.ส. วิไลลักษณ์ จันทะสิงห์

วันที่ 2013-06-10


Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.