นิสิตปริญญาโท ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางกายที่ใช้อุปกรณ์ดัดแปลงในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 นายคุณกร ศรีสุนทร นิสิตปริญญาโท สหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้พิการทางกายที่ใช้อุปกรณ์ดัดแปลงในท้องถิ่น ที่ศูนย์การเรียนรู้ กายอุปกรณ์ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

วันที่ 2013-02-01


Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.