นางสาวอรพินท์ อินทร์อักษร
นางสาวอรพินท์ อินทร์อักษร
เกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519
ความพิการ ทางด้านร่างกาย (โปลิโอ ข้างซ้าย) เดินได้ด้วยตนเองโดยใช้ไม้ค้ำยันหนึ่งข้างในการช่วยเดิน ซึ่งคุณอรพินท์ ช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของครอบครัว และสังคม สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เหมือนคนปกติ

ความพยายามในการศึกษาหาความรู้ และการพัฒนาตนเอง
คุณอรพินท์ ก็เป็นผู้พิการคนหนึ่งที่พยายามฝึกฝนเล่าเรียนหนังสือ เมื่ออายุอยู่ในวัยเรียนคุณอรพินท์ เป็นผู้พิการที่ทางโรงเรียนปฏิเสธ ไม่ให้เข้าโรงเรียนเนื่องจากความพิการเป็นอุปสรรค จนอายุพ้นวัยเรียน การศึกษาภาคบังคับ และเป็นโชคดีได้มีเจ้าหน้าที่จากทางโครงการฟื้นฟูผู้พิการชุมชน จังหวัดเลย มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม ได้ให้คำแนะนำคุณอรพินท์ มาร่วมเรียน กับกลุ่มเพื่อนๆ ผู้พิการที่อยู่ในโครงการฯ โดยมีครูจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) อำเภอวังสะพุง เป็นผู้สอน จนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ความพยายาม ยังไม่สิ้นสุด อรพินได้เรียนงานฝีมือไปด้วย และได้พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง จนเป็นผู้ประสานงานฝ่ายอาชีพให้กับโครงการฯ ปัจจุบันนี้คุณอรพินท์ได้ลาออกจากโครงการฯ เพื่อประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัวในการทำของชำร่ายจากสมุดโทรศัพท์ให้กับ บริษัท ไทยคราฟ แฟร์เทรด จำกัด โดยมีกลุ่มผู้พิการเป็นสมาชิกและ เครือข่าย

คุณภาพชีวิตของครอบครัว ความเป็นผู้มีคุณธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
คุณอรพินท์ มีรายได้จากการทำธุรกิจจากผลิตภัณฑ์ สมุดโทรศัพท์ ซึ่งทำรายได้ให้กับตนเอง สามารถเลี้ยงดูครอบครัวให้ดีขึ้น ด้วยความเป็นผู้นำ และเสียสละเธอพยายามหางานให้กับตนเอง และกลุ่ม โดยได้จัดตั้ง สมาคมส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมจังหวัดเลย ในการทำผลิตภัณฑ์จากสมุดโทรศัพท์ ทำให้กลุ่มสมาชิกมีรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว

คุณอรพินท์ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรงานฝีมือให้กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน และนักเรียน เธอยังได้บอกว่าถ้าเป็นการทำให้คนอื่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เธอก็ยินดี และพร้อมที่จะเสียสละได้ทุกเมื่อ

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.