นางวาสนา นามวงษ์
นางสาววาสนา นามวงษ์
เกิดวันที่ 27 เมษายน 2517
ลักษณะความพิการ โปลิโอขาขวา ตั้งแต่อายุ 7 ปี
บ้านเลขที่ 88 หมู่ 12 บ้านศรีสงคราม ต. ผาน้อย อ. วังสะพุง จ. เลย


หลังจากจบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 จากโรงเรียนใกล้บ้านแล้ว วาสนา ก็อยู่บ้านไม่ได้เรียนต่อ เพราะคิดว่าตัวเองเป็นคนพิการ ไม่เหมือนคนอื่น อายเพื่อน

ปี พ.ศ. 2536 ได้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการฟื้นฟูผู้พิการชุมชนวังสะพุง (มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย) มาเยี่ยมบ้านแนะนำให้เข้าโครงการฯ ช่วงนั้นเธอยังไม่มีความมั่นใจในตัวของเจ้าหน้าที่เพราะกลัวถูกหลอกไปขอทาน จนหลายครั้งหลายหนที่เจ้าที่ออกไปเยี่ยมและให้กำลังใจจนเกิดความคุ้นเคยไว้เนื้อเชื่อใจกัน จึงตัดสินใจเข้ามาอยู่ในศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการชุมชนวังสะพุง ฝึกหัดเย็บผ้า และงานฝีมืออื่นๆ เป็นเวลา 1 ปี ขณะเดียวกันนั้นวาสนา ก็ได้เรียนการศึกษาผู้ใหญ่ ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนวังสะพุงควบคู่ไปด้วย จนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปี พ.ศ. 2539 ทางโครงการฟื้นฟูผู้พิการชุมชนวังสะพุง มองเห็นความสามารถของวาสนาในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และความเสียสละเอาใจใส่ต่อคนพิการด้วยกันเอง จึงได้เสนอให้เป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามของโครงการฯ และได้ส่งไปฝึกอบรมการดูแลฟื้นฟูผู้พิการ รวมทั้งการทำกายภาพบำบัดที่ศูนย์นักบุญเยราร์ด (สาขาใหญ่ ของมูลนิธิธิดาเมตตาธรรม) จังหวัดขอนแก่น ก่อนลงงานภาคสนาม ภายใต้การดูแล และให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่หัวหน้าภาคสนามในปี พ.ศ. 2540


ปัจจุบัน วาสนาเป็นเจ้าที่ภาคสนามโครงการฟื้นฟูผู้พิการจังหวัดเลย (มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย) ดูแลพื้นที่ ต. ผาน้อย อ.วังสะพุง และ ทำหน้าที่เป็นเหรัญญิก ของสมาคมส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมเพื่อคนพิการ จังหวัดเลยด้วย
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.