เยาวชนเข้าค่ายจริยธรรมภาคฤดูร้อน (Youth's Summer Camp on Moral Values )
กิจกรรมอบรมให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรม และเข้าค่ายภาคฤดูร้อนในปีนี้ทางโครงการได้เชิญ
พระครูสรินวการ มาบรรยายเรื่อง สร้างความดี ด้วยทุนที่มีในตัว เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดเลย โดยเยาชนที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น
จำนวน 60 คน

(Talked given by Buddhist Monk Sriwanakan on: Doing good things from capital resources within us)
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.