สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กที่มีความสนใจในวันเสาร์ (Saturday English class for children who are interested)
เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษได้มีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.