มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม จัดงานพบปะเพื่อเป็นการขอบคุณแก่ อพช. และ เครือข่าย จากพื้นที่ทั้ง 6 อำเภอ พร้อมทั้งให้การอบรมเรื่อง “การป้องกัน และลดความรุนแรง ต่อเด็กและสตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม จัดงานพบปะเพื่อเป็นการขอบคุณแก่ อพช. และ เครือข่ายจากพื้นที่ทั้ง 6 อำเภอ พร้อมทั้งให้การอบรมเรื่อง “การป้องกัน และลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” รวมทั้งแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานในแต่ละพื้นที่
ในรอบปีที่ผ่านมา วันที่ 19 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย จำนวนผู้เข้าร่วม 135 คน

Annual recognition day for our local volunteers and networkers. An input on “Prevention of violence against women and children related laws” followed by presentation of activities from each area and sharing of personal field work experiences of the participants.
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.