ซิสเตอร์รัตนา ศรีวรากุล, D.C นางมะโนลา พึ่งอำนวย และ น.ส.วิไลลักษณ์ จันทะสิงห์ เข้ารับการอบรม เรื่อง การระดมทุน จาก คุณพ่อ John Contarin
ซิสเตอร์รัตนา ศรีวรากุล, D.C นางมะโนลา พึ่งอำนวย และ น.ส.วิไลลักษณ์ จันทะสิงห์ เข้ารับการอบรม เรื่อง การระดมทุน จาก คุณพ่อ John Contarin และเจ้าหน้าที่มูลนิธิคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ และศึกษาเรื่องการระดมทุน ที่ มูลนิธิเพื่อครอบครัว (ฟอร์เด็ก) โดย ดร.อัมพร วัฒนวงศ์ วันที่ 13-14 ธันวาคม 2553
DC-CBR personnel received training on “Resource Mobilization” from Fr. John Contarin and staffs of Camillian Foundation then visited office of the FORDEC foundation of Dr. Amphorn Wattanawong to listen to his wisdom in fund raising activities.
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.