เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ พร้อมซิสเตอร์ รัตนา ศรีวรากุล, D.C และซิสเตอร์นฤมล ไพบูลย์ศักดิ์ ร่วมระดมทุนจัดผ้าป่า ช่วยสถานีวิทยุชุมชนคนภูหลวง ร่วมกับคนในชุมชน
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ พร้อมซิสเตอร์ รัตนา ศรีวรากุล, D.C และซิสเตอร์นฤมล ไพบูลย์ศักดิ์ ร่วมระดมทุนจัดผ้าป่า ช่วยสถานีวิทยุชุมชนคนภูหลวง ร่วมกับคนในชุมชน วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ณ วัดดอยสวรรค์ บ้านโนนสว่าง ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย จำนวนผู้ร่วมงาน 120 คน
DC Foundation’s personnel joined in fund raising activity of Phu Loung Radio station. A local CBR stakeholder who promote CBR services by hosting community radio broadcast on disability issues free of charge 2 hours a week.
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.