ประชุมองค์กร เครือข่ายการทำงานด้านคนพิการ ทั้ง 8 องค์กร เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพคนพิการร่วมกัน
ประชุมองค์กร เครือข่ายการทำงานด้านคนพิการ ทั้ง 8 องค์กร เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพคนพิการร่วมกัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย, สมาคมคนพิการ จ.เลย, สมาคมส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม จ.เลย, สมาคมคนตาบอด จ.เลย, สมาคมกีฬา จ.เลย, สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ จ.เลย, ชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก จ.เลย, ประธานกลุ่มผู้พิการทางจิตพฤติกรรม จ.เลย
และมูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมวินเซนต์เชี่ยน มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 23 คน

The DC Foundation, organized information exchange meeting to create network
and cooperation among the 8 disabilities organizations and agencies in Loei Province..
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.