ร่วมงานประจำปีของ อ.ภูหลวง งาน “พญาช้าง นางผมหอม” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายธงชัย ลืออดุลย์ เป็นประธานเปิดงานในพิธี
ร่วมงานประจำปีของ อ.ภูหลวง งาน “พญาช้าง นางผมหอม” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายธงชัย ลืออดุลย์ เป็นประธานเปิดงานในพิธี มูลนิธิเมตตาธรรมเองได้ร่วมกับโรงพยาบาลภูหลวง แสดงกายอุปกรณ์ ตาม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้ผู้ที่สนใจศึกษากายอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือคนพิการวันที่ 18–20 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ที่ว่าการอำเภอภูหลวง อ.ภูหลวง จ.เลย
Mr. Thongchai Lueadun, deputy governor of Loei province visited exhibition tent of the DC Foundation during the Annual festival of Phuloung District on February 18-20, 2011. This exhibition was made in collaboration with Phu Loung district hospital.
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.