คุณหมอพอล นักกายภาพบำบัดจากประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมและให้คำแนะนำ ในการทำกายภาพบำบัดให้แก่ผู้พิการ และผู้ดูแล
คุณหมอพอล นักกายภาพบำบัดจากประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมและให้คำแนะนำในการทำกายภาพบำบัดให้แก่ผู้พิการ และผู้ดูแล ทั้ง 6 อำเภอ ได้แก่ 1. อ.เมือง 2. อ.วังสะพุง 3. อ.ท่าลี่ 4. อ.นาด้วง 5. อ.เอราวัณ และ 6.อ.ภูหลวง ระหว่างวันที่ 15-23 กรกฎาคม 2553
Mr. Paul Rodman, a PT volunteer from USA visited and gave advice on rehab skills
to PWDs, families and caretakers in the 6 districts of our target areas.
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.