จัดอบรม และเป็นวิทยากรให้ความรู้ อสม. ตามโครงการดูแลผู้พิการในชุมชน สถานีอนามัย ตำบลนาดอกคำ
จัดอบรม และเป็นวิทยากรให้ความรู้ อสม. ตามโครงการดูแลผู้พิการในชุมชน สถานีอนามัย ตำบลนาดอกคำ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดย เทศบาลตำบลนาดอกคำเป็นองค์กรช่วยสนับสนุนในพื้นที่
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย วันที่ 20-21 กันยายน 2553 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน
Training of 60 grassroots health volunteers in colla -boration with Na Dokkam Municipal Office, in accordance with the plan of Na Dokkam Health Center(caring of PWDs in their own community).
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.