มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลอำเภอปากชม เป็นวิทยากรให้การอบรม เรื่อง การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้แก่ อสม. อ.ปากชม
มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลอำเภอปากชม เป็นวิทยากรให้การอบรม เรื่อง การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้แก่ อสม. อ.ปากชม วันที่ 11 มีนาคม 2554 ณ โรงพยาบาลอำเภอปากชม จ.เลย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 76 คน
Training on Rehab Skills to 76 grassroots health volunteers of Pak Chom District Hospital by DC-CBR staff.
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.