อบรมทักษะการทำงาน CBR แบบครบวงจร แก่อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ระยะที่ 1
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดเลย วันที่ 2 เมษายน 2553
มีองค์กรเครือข่ายเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 33 คน และ อพช. จำนวน 136 คน รวม 169 คน
1st phrase CBR training of 136 local volunteers and 33 networkers.
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.