ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ร่วมจัดนิทรรศการ (กายอุปกรณ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน) ตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนเพียงหลวง 18 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 โดยนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการเข้าร่วมโครงการฯ
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.