ร่วมจัดตั้งชมรมคนพิการ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ร่วมกับ อาสาพัฒนาคนพิการในชุมชน (อพช.) ตำบลผาบิ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลผาบิ้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คนพิการ ผู้ปกครองคนพิการ และผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันจัดตั้งชมรมคนพิการ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ตำบลผาบิ้ง ขึ้น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแก ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผู้เข้าร่วมจัดตั้งชมรม จำนวน 35 คน
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.