อบรมให้ความรู้เรื่อง ภาวะผู้นำ ให้กับอาสาพัฒนาคนพิการในชุมชน (อพช.) รุ่นที่ 2
ทีมงานมูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ได้จัดให้มีการอบรม การภาวะผู้นำ ให้กับอาสาพัฒนาคนพิการในชุมชน (อพช.) รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมวินเซนต์เชี่ยน มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน

ได้รับเกียรติจากท่าน ซิสเตอร์รัตนา ศรีวรากุล,DC. ผู้ประสานงานมูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย
เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง ภาวะผู้นำ
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.