ร่วมจัดกิจกรรม งานวันคนพิการสากล ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ร่วมกับ อาสาพัฒนาคนพิการในชุมชน (อพช.) ตำบลชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้างปลา และองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม งานวันคนพิการสากล ตำบลชัยพฤกษ์ พร้อมกันนี้ได้เปิด “ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 ณ วัดศรีสัตนาค ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

ได้รับเกียรติจากท่านวิสิทธิ์ สนามชวด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน และให้ความรู้เรื่อง สิทธิของคนพิการ
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.