จัดกิจกรรมอบรม ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตของเด็ก และเยาวชน Youth Camp on Livelihood Skills
โครงการ พัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตของเด็ก และเยาวชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ โครงการในพระราชดำริ บ้านเล็กในป่าใหญ่ ( ผานาง – ผาเกิ้ง ) กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนที่อยู่ในโครงการฯ จำนวน 50 คน โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวง เจอร์รี่ คณะสงฆ์ OMI มาเป็นประธานในพิธีเปิด

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ

ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วนที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก วิทยากรบ้านนิจานุเคราะห์ จังหวัดหนองลำภู โรงพยาบาลวังสะพุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศรีสงคราม พระอาจารย์ อาณัติ นริสสโร โครงการฟื้นฟูผู้พิการ จังหวัดเลย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโรงเลี้ยงอาหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก และเยาวชนทุกท่าน
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.