ระดมทุนช่วยสถานีวิทยุชุมชนคนภูหลวง Participate in Fund Raising Activity of Community Radio Station in Phu Long District.
การระดมทุนช่วยสถานีวิทยุชุมชนคนภูหลวง อำเภอภูหลวง (FM. 96.50) จังหวัดเลย เป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ วัดดอยสวรรค์ ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ทางมูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือทางสถานีวิทยุชุมชนคนภูหลวง เพื่อทางสถานีจะได้นำไปใช้ในกิจการต่อไป

ขอขอบพระคุณทางสถานีวิทยุฯ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เวลาในการจัดรายการ "เพื่อนคนพิการ" ให้ทางมูลนิธิฯ ได้ออกอากาศและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ และประเด็นที่เกี่ยวกับคนพิการ แก่ผู้ฟังในพื้นที่อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยดีตลอดมา
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.