ให้การอบรมแก่บุคลากร ของโรงเรียนมารีย์นิรมล จ.ขอนแก่น Training Personnel of Marie Niramon School, Khon Kaen
ซิสเตอร์รัตนา ศรีวรากุล,DC ให้การอบรมเรื่อง รายงานความพิการโลก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Person with Disabilities – CRPD) และ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมารีย์นิรมล จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2555
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.