จัดกิจกรรม “วันรวมพลคนอาสา” ประจำปี 2555 Recognition Day for DC-CBR Volunteers and Networks Year 2012
มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรม “วันรวมพลคนอาสา” ให้กับอาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) และเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านคนพิการในจังหวัดเลย ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมวังรีสอร์ท ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 195 คน

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณ อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) และเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านคนพิการในจังหวัดเลย ที่ได้สละเวลาในการดูแลฟื้นฟูผู้พิการในชุมชนของตนเอง อย่างทุ่มเท และจริงจัง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา โดยแต่ละพื้นที่ได้ส่งการแสดงเข้าร่วมประกวดบนเวที มีพิธีบายสีสู่ขัวญ ผูกแขนอำลากัน และอำลากันด้วยการวีดีทัศน์ การดำเนินงานด้าน CBR ของอาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) และเครือข่าย ตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกคนด้วยความจริงใจ อีกครั้ง

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.